Kören får ny dirigent

Kören håller välbesökt årsmöte i Församlingshemmet. Erik Wiklund Sr avgår som dirigent på egen begäran. Ordförande Öhlander tackar Erik för hans insats i kören under 34 år.  Som ny dirigent tillträder Erik Wiklund Jr, till att börja med under en provperiod (vårterminen).