Stämindelning

Sopraner Altar Tenorer Basar
Andersson, Maria Lööf, Eva Lund, William Almgren, Sören
Jonsson, Ella Pettersson, Lotta Lundström, Thomas Andersson, Lars
Jönsson, Regina Rosén, Ann-Katrin Löf, Viktor Asp, Anders
Lundberg-Sörling, Maria Skogh, Christina Wiklund Erik Sr Bergström, Peter
Nylund, Vera Sundin, Pernilla  Wiklund, Martin Svensson, Anders
Rydberg, Annika Thysk, Elisabeth Sörling, Kjell
Strand, Gunilla
Svensson, Ulrika
Wallner, Camilla

Körledare: Wiklund, Erik Jr (Tenor)