Valborg

Kören sjunger enligt traditionen in våren på valborgsmässoaftonen. Start på Ängslyckan under eftermiddagen och fortsättning på Torget. Konserterna avslutas på Sandsnäs. Kören sjunger traditionella vårsånger, inleds med Längtan till landet (Vintern ra) och avslutas med Sköna Maj. Vårtalare, också enligt traditionen Nils-Olof Öhlander.