Årsmöte

Kören håller sedvanligt årsmöte i Missionskyrkan. Vår ordförande Nils-Olof Öhlander avtackas efter 25 års troget arbete.

Ann Katrin Rosén väljs till ny ordförande. Omval sker på flera poster, ingen förändring avseende medlemsavgiften.
Under övriga frågor: En rekryteringsgrupp bildas med syfte att effektivisera sökandet efter nya sångförmågor till kören.