Kören tar paus

Styrelsen beslutade vid möte på onsdagskvällen att blandade kören tar paus tills vidare. Orsaken är bemanningsproblem och främst ojämn fördelning mellan stämmorna. Styrelsen fortsätter att arbeta och årsmöte skall hållas i Missionskyrkan den 18 febr, kl 19.00.