Vårsånger

Kören framträdde på Valborgsmäss vid Ängslyckan på eftermiddagen. Därefter vid Sandsnäsbadet, där inledningssången faktiskt blev ”Jul, Jul, strålande jul…”. Detta bestämde vår dirigent i all hast på grund av kylan och en plötslig snöstorm. Vårkonserterna avslutades i Gysinge, för första gången i körens historia.