Julkonsert i Hedesunda kyrka

Återigen en bejublad julkonsert! Fullsatt i Hedesunda kyrka när kören ger sin traditionella julkonsert. Tillsammans med kyrkokören framförs Otto Olssons Advent, Hosianna och en rad kända julsånger. Per-Erik Sundström naturligtvis solist i Adams julsång. Vid flygeln Pia Sundström och det hela under säker ledning av dirigenten Erik Wiklund Jr. Hedesunda Sångare framför självklara nummer som t ex Tomten av Bengt Lindkvist och Gabriels Message, damkören sjunger Livets ljus ur Lurberget och manskören framför Jul, Jul, strålande Jul. Christer Fagerström håller andakten.

Julkonsert i Utvalnäs

Kören ger en julkonsert vid kapellet i Utvalnäs på luciakvällen. Ett femtontal sångare ur kören framför ett trevligt inramat program med kända julsånger. Kören ”doa-ackompanjerar” även luciatåget.