Vårkonserter

Våren sjungs in även i år vid Ängslyckan och på Torget. De traditionella vårsångerna framförs, på Torget inför en ovanligt stor publik. Ett inspirerande och omtyckt vårtal hålls av körens ordf Nils-Olov Öhlander.